HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 670.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

`1
27
W0l 200 G9l`lljl{ g0011 llltZOI1(lU1`lI]Q v001‘ d0 1'I1(èlJll?2L1`
b@VI`lGIl(ZlU 120 1111111011 -»- llGLll` plicht 11i0t 011 (lUClE5l1.
G0st0ld 01120 V1`OG(`lU Vàt(.l0l’GIl zi011 l10t110t1·lig0, .
6 l10t ()I1ll()LIClbZLl`U 001; van (lU1l l1OUSl3kLI1(l iii. (%(‘StGl(l
.. zij will011 Clüll l;i0201‘s du g()lG§l;UIlllUl(lQ(JVU1l zich
0v01‘ l10t l00l0id d01‘ Sl3il,ClSl`UgUUl'.lllg uit t0 sl11‘0l;011.
H Wait dan?
Zij z0ud011 d011 dank Cl(3l` g01110011t0,v001· l10t 001‘st,
t011 v0ll0 V0l`Cll@IlCl l10bb011.
Maar is d0 l3l1I`g01`ij g01‘00d?
Staan d0 0mi11011t0 lT13,I'1IlCl1 klaar, di0 wij 200 l)l`OO(`l-
1100dig l10l0l0011 0111 d0 2wal;l;0 l§)1`()UClUl`S, 011d01‘ d0
? stads1‘0g011t011, t0 VGl`V&I1gGl1?
B0dri0g011 dc t00k011011 d0s tijds 11i0t, dan gaat 0r
0011 friss0l10 st1*00111i11g- GGD SlJl‘()OH1ll]g van d0i11011d0
h0p0 - dOOl` all0 g0l0di11g011 d01" li`l2L2LgSCl1U b0v0ll;i11g.
Haar W1‘GV@l, haar spotlust 111ak011 d011 (lü,D'l].)lïl‘l1lg
0111 dOIl Raad ll@O1'1, haast 200 b011auxvd, 011 bc-
IlEl,LIW()IlCll, als daar bi1111011. Wait 00ht0r b0v011 di011
WVI`OVGl, bOVGIl di011 spotlust uitst00kt, l10t is dc, bij
’ d0z011 011 g011011 w0l OVOl`WOgOl1, bij v0l011 IIOQ; 011b0­
wust0 t00l0g 0111 l10t g01110011t0b0la11g V001 v01‘d01‘0
l{WGlZSLll`(3, V001 v01‘d01‘0 VO1`Z2Llïl1’1g t0 b0h00d011.
V1:00g01· was l10t K a 111 p011, dat h0t vaii Abd01‘a
OV(31`gOl’lO1'1'lGI1 had. E011 1‘0putati0 VLLII g0lijk all00i
20u l10t V0rst0lijk ’s G1 31VGIlll2lgG 111001* Il2LCl(30l
l.{llI1IlGIl b01‘0kl<011011 dan 0011 v0rpl0tt01‘01:1d0 CyClOOI1.
Daar SCllljI1€Il 01120 v100d0 VEl«ClG1`GD, blijk011s h0t
g0b0u1‘d0 1110t, 011 h0t g0b0u20ld0 OVOl` <l0 t0l0f0011­
pal011 , 11i0ts VOOl` ’c0 v00l011. JaW0l, d0 HH. R1c1·111.A1«:11
l