HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 614.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

jj
ll
26
V komt er een, of komen er een heel stelletje burger-
kiesvereenigingen. Los van elk pitrtüverbnnd.
V Gesproten uit edele zutndrilt. Van ulle untithese
` wars, tenzij den deze: er op of er onder!
Vurige voortvznendlieid en bedacl1tzztmelangzziem­
heid zullen er het woord erlemgen, tegen elkander
aiuinbonsen, beurtelings vooropstziun. Mijnentwege 6
goed. Als de atmosfeer ven tlnms nnmr gezuiverd __
wordt!
En nu, wzmrheen?
l)e stedelijke regenten hebben het, als college,
deerlijk ulgelegd. Alain dat feit is niets te veranderen. j
Missehien zzil een lziter geslztcht van hen getuigen ’
I dat zij, gelet op de oinstnndigheden, vrij verdienste-
lijk werk leverden. Noginzmlsz het is mogelijk dat
den last te torsen kregen van fouten , door anderen
begeren. Vnt echter vest stemt: hun r is uit,
hun geloofsbrieven rieken muf en zijnbe-
sohimmeld.
»
Doeh zij zitten immers nog 2, 4, 6 jmtr?
· Ken best wezen. lVlziatr wie het afgelegd heeft,
,· klaunpe zich niet vuist een een dwaling van de Wet.
i Vooral daar het hun - onlangs nog door ,,Lend
en Volk" - zoo duidelijk te verstaan werdgegeven:
zoo zi_j zieh stezmde hielden, wes het louter omdat
de kiesvereenigingen - de belzmglooze redactie is
l

j