HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 697.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

l
J 25
,7 Hiermede vervalt, naar ik ineen, de eenige moge-
S/’ lijkheid om het tegenwoordig systeem van candidaat-
stelling dienstbaar te maken aan het waarachtig
welzun der gemeente. Zelfs afgescheiden van de
jj vraag - die toch geenszins van belang ontbloot .
s is - of het tegenwoordig systeem van candidaat-
j stelling , waarbij den r kskiczer de beslissing in
,‘ gemecntezaken overgelaten wordt, in het oog van
ja den wetgever wel bestaansrecht heeft, behoort de
Q enkele overweging dat rijks- en gemeentepolitiek
j elkander niet dekken, integendeel, op velerlei ge-
bied elkanders stellingen en tegenstellingen omver-
; werpen, ons er toe te leiden in de werkmethode
der kiesvereenigingen, zoover het maar even gaat,
diep ingrijpende wijziging te brengen.
Q Wzint onmogelük is het niet dat eens, wie weet
hoe spoedig! de openbare meening ontwaken zal.
j Loopt het eenmaal glad mis, en stugt der burgerü
j de mosterd naar den neus, dan wee den behoud-
j zuchtigen, die, elk op zijn eentje, een kapel of een
j simpele nis, ter verheerlijking van eigen grootheid
j cr op nahouden!
J Dan zal het buigen of barsten zijn!
L
Intusschen, daar beginnen al hier en daar plannen
te rijpen, die veel goeds voorspellen. De kloeke
koppen onder de schijnbaar lijdzame burgerij zijn
het voortdurend botjesknagen moede. willen thans
nuttiger spijs verorberen. Zü gaan op kondsohap uit.
Zn bewegen zich.
Hoe dat zal afloopen, moet de tijd leeren. Misschien
I
. {//J