HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 671.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

1
21 j
1110131110 v01‘d00111 is, voor 00111gU1{1US’UI'L>(J1’11g111g1ïEL1’1S /h
. /
1)0SJ[«iLiL1J, Z()l1C1OI` 1111113 Vibll C1U1`(1Ul1, 1111111* 01111c11d21t011 S/‘
,,01* (1()Ol' to 1§l`11g(3ll”.
1101; VO1g()l1 001101* oppo1‘t11111st1s0110 ta10b10k $01111111
dus g01‘z111011, wat 20g 1k! tot 110 g0C1VOI1g.§Cl1 11111111,0;- 1
11011011 to 111001011 gCl`G1§(311(1 VO1`(10l1. G) 1
. 1[iLEL1' 1s 1101 W01 1100111111; op 1101; 0011 k1111101·v01‘- 1
11102111g ll113gG11)l`&1·U1113G st0111m011bz11, t01‘ b0pz11111g v1111 1,
1101 111111 1GC1(3l`G groop tOO1ïOI1’lO11C1 0111111001 111 1101 ,1
st;111sb0s1;uur, z1f` to ga11111? Q
H101· 111*011011 1v1j op 1101; g0b10c1 C1Gl` g0v0011g110d011. 1
Zolfs 111 V2LI`0 110t 1;)G1{Gl1C1 11o0v001 111011 1011010 gr00p
110 .111111-s1;0111bus 111 1111313 g011c1 11G(3f13 g0br:;10111;, g
11;111 nog 2011 01* twist; k111111011 011tst11z111 OV@l' hot 111-
1gV(51l Vzlll 1102011 11001* ,,l`OO(,1`7 g0st011111 1101o1o011d0
COIlSGl'V€11131UV1>l1 011 vrijo 11b0r111011 111513 voo1‘u1t- Q
1 S1Jl‘(3VG1'1C1 kourkorps. .
LIE1·èLl` 11u? W0011 10111111111 1)l`€C1@S t0 zoggou 1100 stork 1
110 vr1j2111111g-<10111o0rz11;011 21j11? Of 010 Kz1t11o110k011?
1 Of 110 11111:1­r0vo111t1o11111r011? Of 110 U1110-11b01·111011? 1
A110011 110 $00111111-c10111o01‘11t011 110bb011 21011 1111uw- 1
kourig g€t(31(.1. 1
1 D1111 Ol113lT10()tOl’l wg nog 110 q11110s/010 van 11611 J
1 g01110011t01«:10s1·0011t. N101s àL11(31l, 0110 0011 $110111- 1
1111111*1; voor 110 'FW00110 1{?L1I1Bl`VOI`1.{1BZ1I1g thuis g0-
1 201111011 kr1jg0r1, 1IlOg(àIl 21011 g0r0011t1gc1 áLC111JGD
1 0v0r g011100111;0211k011 11100 t0 Sp1`(31{€1Tl. D11; 181211) 21011
1 ook W01 2Lü,Il (1(3l’l u1ts111g 110r b01110r101 soort; van v0r­
k102111g b01110rk011.
1 Maar 1s 1110t t€V(·>DS u11;g01110akt 11111; 01110 d0ugc10-
1 11jk0 g1`OllC1S131g voor 0011 0v011r0d1g0 g0m0011t011jk0
1 V(31`12Gg@HVOO1'd1g1Hg 11011 b0110uc12u011t1g0 0111101 110
vo0t011 wogziukt?
I