HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 715.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

l
i
I
jg)
k
j 2l
l
l Nu is de vraag niet zoozeer hoe wij er aan ge-
j komen zijn, als wel hoe wi_j, zonder verder kleer-
j scheuren, er af komen.
, De personenquaestie ga voorop. Er zijn, inderdaad,
onder de leden der Haagsche vroedschap, te veel
j non­valeurs, te veel inainovibles, te veel
j grond- en bouwspeculaties geïnteresseerden. Dat
á boompje heeft het snoeimes noodig. Te zwaar be-
l laden takken kunnen best ontbeerd worden. Aan het
dorre hout toone men geen genade.
Wie de executie op zich nemen zal? Dit dienen
L _ wg, eenigen tijd - liefst een korte spanne tijds -
' af te wachten. De kiesvereenigingen zullen hebben
j te beslissen of tot ingrijpen, waar het zoo tast-
baar verwaarloosde belangen geldt, in staat zijn,
·§ dan wel of het karweitje aan nieuwe krachten,
{ aan expresselgk daarvoor vervaardigde organisaties
i zullen overlaten.
Op het eerste gezicht lijkt het wat bar, de reeds
g zoo talrijke kiesvereenigingen met nog een stelletje
te vermeerderen. Beschouw ik de zaak echter van
l nabij, dan vind ik er niets ongerrjmds in. Uit er-
, varing toch weet ik dat er de bestaande kies-
°`= vereenigingen zoo goed als geen aandacht voor de
stadsaangelegenheden gewekt kan worden. De rijks-
politick vervult ze gansch en al.
Daar komt nog bij, dat het heusch niet aangaat,
W in zake gemeentebelaug, dezelfde scheidingslünen,
als die, welke de rgkspolitiek zoo vruchtbaar en
ruchtbaar maken, in acht te nemen.
De onderwijsvraagstukken daargelaten, 5) zijn er
tal van punten, waarop eenstemmigheid tusschen
leden van de verschillende fracties te verkrijgen .is.
r
i
l