HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 576.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

l
jg)
k
20
deconsidereerd werd. - XV2l&l`()lll? -­ Den bleek het
immers geen kunstje lzinger op de (iroeninnmkt te
regeeren I I
Scherts ter zi_jde, meg het wonder baren dat het
eindelijk met het geduld der Hugenzuirs uit is?
hebben het geschonken vertrouwen bescliaïtmd gezien. l
Zij hebben te vergeefs inmr redelijke inzichten bij
hun gemeentelijke Z3.2`tl{V2l,2Ll`YlOll1Gl‘S op den uitkijk
gestaan. hebben geen leiding gevoeld, geen veste ' L
hand. ‘ E
·à
Maar, zeide ik reeds, zijn de Hztgenzmrs niet zelf` "
in vrij ruime matte schuldig ruin het wenbestuur, i
j det zij, mistroostiger dun ooit te voren, met bztngen
spot en wrange spijt aanschouwen? '
Ongetwijfeld, zoo is het geval. Veigerden de
ingezetenen mede te doen aan de ergerlij ke comedie, i
elke rïtztdsverkiezing opgevoerd en zvfjgespeeld;
lieten zich niet gedwee, als stomme stempotlooden ci,
l behandelen; eischten van hen, die zoo lustig
zmn de touwtjes trekken, blootlegging van derzelver
t drijfveeren; nemen zich voor hun recht op mede-
zeggenschap overeind te houden; - tien tegen éen
dat er van het huidig regime nimmer sprake were `
geweest.
l
i
l
i
"