HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 695.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

I
I
I
I
I
j 19
, van de heeren van Oud-Alblas. Bedankte hij daar-
* voor, dan kon hij evengoed opstappen. Zoo werd
menige krachtige figuur dood gezwegen, wcggekeken,
uitgestooten.
Over de gedragslijn van den Gemeenteraad, sedert
de kieswet»-vAN IIOUTEN met een slag ’t steinhebbend
deel des volks verdubbelde, kan slechts een oordeel
geveld worden: beneden kritiek.
‘ Dat er een geheel nieuwe koers zou worden inge-
slagen, durfde wel niemand verwachten. Daarvoor
was er te veel onherroepelijk verknoeid, te veel op
de lange baan geschoven wat geen uitstel lijden kon,
te veel nagelaten wat kwalijk te verzuimen viel.
lV[aar het zou toch mogelijk geweest zijn wat meer
haast te maken met een voldoende regeling van het
vervoerwezen, inet het in eigen beheer neinen van
telefoon en electriciteitswerken. Dat dit alles net
eventjes tot de afgedane za.ken behoort - en we
zitten inet de tram nog in barensweeën I - werpt
geen gunstig licht op de tegenwoordige bestuurders. 4)
» Ziedaar nu eens zaken, die geen geld behoefden
j te kosten, integendeel, mits beleidvol aangepakt,
I flinke bronnen van inkomsten voor de stad beloofden
j te worden. Ze krachtig door te drijven lag op den
I weg van een vooruitstrevenden raad. En onze raad
is vooruitstrevend. Dat weet ’n kind.
Maar dat talmen dan? - Eenvoudig een quaestie
van gewicht. - Hoe zoo? - Vel, ging het wat
vlugger, daar zou kans bestaan dat èn de raad,
èn het lidmaatschap er van, èn de heele tralala ge-
­
I