HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 674.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

I
I
I
I I
I
I,
I 18 j
zienlijk residentiestadje een modern, in elk opzicht j
aantrekkelijke, en tevens veel beduidende cultuurstad I
te maken, er ook in dien geest gehandeld werd.
I Maar het ongeluk is dat de vroede vaderen van uit
, de eerste jaren na 1870, voor zoover hun gedachten
het hierbesproken onderwerp bestreken, alleenlijk
een menschlievend doel nastreefden. Cultuurhistorisch
hadden zi_j niet leeren denken. Voor het uitgestrekt
terrein der stedenbouwtechniek hadden zij even-
min portietjes gespannen aandacht over. ’t Varen,
zeg ik U, welmeenende stakkers! Geen enkele krui-
denier, geen enkele domine zelfs, was er in hun
midden. Maar de geest, die hen bezielde, die blijkt
thans van krenten en hemelwater doortrekken te
zi_jn geweest.
` Toen dan ook, tegen en van at het jaar 1890,
eenig versch bloed den Raad binnenstroomde - het
uitgebreide kiesrecht bracht zulks mee - liet het
zich wel aanzien dat er meer dan voorheen met de
klassebelangen der ,,diepe lagen" rekening gehouden
zou worden. Doch een ruime opvatting van ’t geen .
A ’n opgroeiende stad, met antieke kern, van noode j
had om zich behoorlijk te ontwikkelen, daar werd I
‘ het gemis van bestendigd. I
Probeerde al een enkele den looden deksel op te I
lichten, waaronder het lag te verrotten van onge-
I bruikten ideeënvoorraad, zoo werd hem iluks te
verstaan gegeven dat hij zich te voegen had naar
I de Haagsche traditie, welke ten allen tijde veel
overeenkomst vertoonde met het legendarisch optreden,
I ~ I