HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 660.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.50 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

Ui
toezicht.) Dies geen buitensporige uitgaven. Dies
matigheid ook betracht in de belastingpolitiek.
j ’t Klonk alles heel mooi. En gelijk mooie klanken
meer doen, ’t trok verbazend. Die oolijke aedielen
van ons hadden een succes van heb-ik-jou-daar!
Of de nieuwe wijken al dan niet aan een uitge-
! schudde speeldoos, zonder cenigen drang naar sier-
lijken opschik, zonder eenig aanpassen aan het te
j bereiken doel, zonder eenige diepere kennis dan een
bloot werktuiglijke, deden denken, wat maalden
er o1n! Lucht en licht waren er toch in overvloed j
voorhanden! Hier en daar een stanklje mocht men
niet te scherp waarnemen: de zeebries, de onschat-
W bare zeebries maakte alles weer goed.
Zoo verkreeg de eene buurt na de andere het
aanznjn, incest producten van poovere breinen, wien
het om winst, niet om de eer te doen was.
[' En het geïmporteerd, Hagenaarsklomp_jc? Van hen
kan niet anders dan getuigd worden dat zij, voor Q
7 zoover het geen schapen, maar gespierde rammen 1
waren, zich over de oneffenheden, die het Haagsch
gedoe meer en meer vertoonde, niet bijster warm j
maakten. i
Dit alweer omdat in den zaligen waan ver- j
keerden, veel voor weinig geld te bekomen! j
!
l
. l
Dus een uniek geval in dc geschiedenis der volkeren.
Aan den eenen kant een gemeentebestuur, dat, uit l
pure mensehenliefde, er zich op toelegt de normale
. ontwikkeling der aan zijn zorgen toevertrouwde stad i
i tegen te houden, haar als het ware èn de kracht