HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 702.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

l
s
15
, neerde en kapitaaldervende immigranten den eisch
,· stelde al wat tegen de voorschriften van gezondheids-
en schoonheidsleer indruisehte, weg te nemen of te
keeren , daar redeneerden onze aedielen vlak andersom.
Wat hygiëne! Wat aesthetica! Heeft den Haag
j niet dat heerlgke Bosch, en die heerlijke duinen,
E en die heerlijke deugniet van een Zee? Velnu, wat
, wil men nog meer?
Ik geloof heusch dat die vroedsehap van toenmaals
, het echt meende. Stakkers warenhet, en of I Immers,
; hoe met arendsblikken ook bedoeld, de laag bijden-
I grondsche dingen zagen evenmin als het hun ge-
I geven was in de toekomst te lezen.
V Maar of willens en wetens de stad verknoeid ‘
g hebben, is een tweede. moeten de heilige over-
‘ tuiging zich omgedragen hebben dat het allemaal
I zoo hoorde. Zoo, en niet anders.
l Let er op dat het menschenvrienden waren. Geen
j van het soort, gelijk er thans zoovelenzün, die voor
j den onterfde de ontferming der openbare kas in-
l roepen.
Neen, het waren edele, belanglooze menschen-
vrienden, die niet den een wilden berooven o1n den
i.- ander aan te kleeden.
j Heugt het me goed, dan is hun gansche tactiek
' deze geweest: van den Haag een goedkoop herstel-
j lingsoord te maken.
Ten einde iedereen de mogelijkheid te gunnen zich
hier ter stede te vestigen, moesten de huren laag,
lager dan in de meeste steden ,,met ressources"
gehouden worden. Dies geen al te nauwkeurige be-
moeinis van gemeentewege met het vruchtbare bouw-
bedrijf. (In het begin zelfs algelieele afwezigheid van
l

l
I
I
I
i