HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 706.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

. l
s
1-4; .
Feitelijk --- daar gaat niets van af - zijn die '
4 vroegere aedielen geen oortje waard geweest. In j
j plaats van te probeeren of er van den Haag geen
” industrie- of handelsstad te maken ware, lieten
zich op de mouw spelden dat het met den aard
eener koninklüke residentie niet recht strookte.
Liever dan nieuwe bronnen van bestaan voor het T
steeds vermeerderend proletariaat te helpen opsporen, ·
poogden dus, geheel in overeenstemming met j
hun bekrompen lastgevers, een soortDora do in te ’
richten, waar de désoeuvrés uit de provincie, E
mitsgaders aequatoriale mastklimmers,de vertering, i
j inheemsche welgestelde leveranciersgeslachten de i
i nerin g zouden uitbeelden.
Van de rest trokken zij zich, qua bestuurscollege,
geen lor aan. ,
§‘ Zoo verliepen er twintig jaar. De verbreeding van j
de Parkstraat, die het sein gaf tot den ,,nieuweren j
* uitleg," dagteekent van 1870. Uit het grootste dorp
van Europa, waar het water van de pomp gehaald
werd, waar de brandwacht uit burgers van goeden
wille bestond, waar het vieze vocht den bodem
drenkte, als het n.l. niet in de vaart geloosd werd,
zou een stad van beteekenis, naar moderne opvatting, E
groeien.
Hoe viel het echter tegen!
' Behalve wat de brandbluschmiddelen en de duin-
waterleiding betreft, ging het niet harder dan een
I sukkeldrafjc. Geen groot gemeentebelang of er werd
· mee getrcuzeld en gesold.
j Inmiddels steeg het cijfer der bevolking, stegen de
behoeften, steeg de druk der omstandigheden. Waa.i‘
zoo groote toevloed van rijke, deftige, mingefortu­
I
1
l
I
I
E i