HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 714.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

I i
i
1.2
Hoe laag die beselieidenlieid zinken kan, bewijst (
4 wel het gezegde van cen onzer kiezersdecgmanipula-
toren, toen hem gevraagd werd ot zeker asehgrauw
raadslid herkozen diende te worden. ,,Te onbeduidend
om te bestrijden!", taxeerdc hg den man. Zoo waren
er laatst heel wat! En herkozen dat ze werden!
Nog mooier: tot de juist weer ,,verlengde" raads- E
leden behoort iemand, door niemand graag gewild. ·
Geen goed woord heb ik over hem gehoord, en dat
wil wat zeggen! Toch maar weer ,,verlengd"! 4-
,,Een volgenden keer zullen we wel zien!" was het
parool. Onderwijl zitten wij nu zes jaar minstens
met dat phaenomecn opgescheept. Deux pays! 1)
H Gaat het bij de samenstelling van den Raad der-
wgze, hoe zieh er dan over te verbazen dat de
vroedschappelijke arbeid wel eens gaatjes . . . en
y! vlekjes vertoont? Het tegendeel ware onbegrijpelijk.
Nu hoor ik vaak, dadelijk volgend op een klacht
` over het sterk dalend peil van den Raad, de ver-
zuehting uiten: ,,ach, konden wc maar dien of dien
krijgen!" Bedoeld wordt dan natuurlijk iemand met
een drukke zaak, of met een ,,cnorme elienteele".
Reden genoeg, zou men zoo zeggen, om zich voor k
den bloei der gemeente in te spannen. Maar jawel, ‘
morgen brengen! Het is alsof de ondernemingsgeest
van den een, buiten het kringetjc, waar hg den
i staf voert, met lamheid geslagen staat, en de oor-
spronkelijkheid van den ander voor het holle, felle
licht van het Haagsche Forum terugdeinst. Somtüds
stellen de menschen zich niet besehikbaar omdat,
ja omdat zij te kieschkeurig zijn, er tegen opzien met
h. e. minwaardige elementen samen te werken, ’t toch
niets geeft, en dergelijke ijle praatjes meer.
l
lf