HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 666.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

ll
waar die onverschilligheid? Zou het gezamenlijk
· aftreden van de raadsleden meer belangstelling
gaande maken? Verken de kiesvereenigingen, alle
met ’t oog op de rijkspelitiek doende, niet nadeelig
op het vormen eener gemeentelijke publieke
opinie? Altemaal vragen, die niet ongepast te
achten zijn.
v Nu wil ik toch een ieder het zijne geven, den
Raad wat des Raads, en den kiezers watder kiezers
i is. En dan verwondert het mij haast, dat er nog
iets van onze gemeentehuishouding terecht komt.
Tegenspreken zal wel niemand dat minstens de
helft onzer aedielen zelf niet weten waar zij hun
verkiezing aan te danken hebben. Voor den een
was electorale verdienste oorzaak zijner grootwording.
Voor den ander een ,,raak" ingezonden stukkie. Deze
kwam er ongemerkt, en des te glansrijker, in. Gene,
door het verbluffende van zijn nieuwbakken Hage-
naarschap.
Merken nog op dat, behoudens enkele uit-
9i zonderingen, de gemeenteraadsleden, ook hun
committcnten, weinig of geen vermaardheid genieten.
. Dit doet natuurlijk aan hun edelachtbaarheid niets
af. Doch is het niet in strijd 1net alle betainen, dat
een stad, zoo rijk aan waardevol intellectueel stof-
goud - immers, zoo maar voor het oprapen zijn
hier de uitstekenden op elk gebied des wetens en
des kunnens - zich voor het verzorgen harer
gemeentelijke aangelegenheden voorkeur wendt
tot . . . de meer bescheiden krachten?