HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 725.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

lj _ _ [ ,< . ’ , .`.,` ___, 1, ,,1, `1..1, ,,,. .».····‘ . ‘=~·~..·­··«­«,­­»;.,1­1·1=11­­ "
10
A
110010 11j11 ov0r, 110 b0t0r0 110ig111g011 VUl`C1I`OIlg,
’ 1§lll'l1lUll OIIZO t10(11U1U1'1 1111111* s10011ts 13011 110010 H1ä111· _
_ spr21k01i_jk voor g1%1lOL1(`1Ull worclou. D0 1`1l1tL11U1(3G1G 110001
cl0r g01110011t011 is 0011 11111111 voor 110t Vi1,SS(5I1L1 st0c10r1-
dom. G0stok011 111s zijn, 111 110t 0r1g0 üSC2l1@ kours-
lüf, dat 11LL&.tl` 1)CV()g1l']gOI’l b0101111r10rt, ku11r1011 C10
` grooto 21gg1o1110r21t10s 11:1uw01ijks 21110111 11211011. Voog
d2121r nog bg d0 111­110c10rc1u1tsc110 b0g00rt0 om v001 1
voor woiuig g01d t0 kr1jg0r1 ­- (3011 I‘O1{GUSOII'l, dio ,
11ooit uitkomt - 011 010 VïLll11Ll1S110l1d1I1g, VLL2),1‘OVUlT
wij ons b0k121g011, baart g(30Il VGl'VOIlC10l`1l1g 11100r.
V21t st0111g ook 1110t or too b1jc1r1111gt, o11z0 m1111io1p121
’ tot 1100g@IG11 101001 to br011g0r1, is do v0r<10rf011jk0 1
b0p0rk111g, 2110 110t w0t11o11d0rs01121p tot 0011 b212mtj0
, voor gGpOl1S10111lGGFdGH of VOl`1§Z<.)G1§()11(1G YGIl1'1GI11Gl`S
,1 r0duo00rt. ZOO12L1'lg 1110t dat systoom 1110t g0brok011
1, wordt, b1gVG11 wij, ’t g011100r1t01i_jk 11011 tot so1121d0, ·
V s01121z1111t01i_jk p1o0t0r011. _
1 111t11ss011011, 110t VëLl`G mogolrjk gowoost, ook 1I)1IlI1GI1
L do 1111111vo gr011z011, door c10 wot gotrokkou, 0011 1012111
· v11st t0 st011011, w2111rb1j cl0 stad O11Z0l`l)l`@C111(3C1·1(3,
zoo 11iot 110t voorko111011 V1111 0011 1v001d0-oord 21 121
Dr. EYKMAN, dou toch 110t 212111z1011 v2111 0011 bohoorlijk `
g0tog011, 21011 010111011t211r0 0is011011 V2111 11yg1ë1'1G 011 gn
4 gozoud VGl`S1'1E11”ld b021r1tWoorc1011d O1‘g€1,I'l1SH1G, zou go-
Wo1111011 110b1o011. ·
1)21t zu1ks 1110t g0so1110d is, 11121g 1110t u1ts1u1t011c1
A op l‘G1{(5I11l1g v2111 C1(àIl Ril2LL1 g0st01c1 VOY(Q1G11.
V1j st212111 1110r voor 0011 f01t, 212111 w01ks b0t00k0r11s
g0011 t0g011sp21rt01011 10ts 21fdo0t. Zoo V2L1"H1 als 1101;
gGVOOl’11111§ loopt, 1v21r11100r 1101; 110 s21111011st0111r1g 010r
T1v00c10 K&1DGl` g01c1t, zoo 121uw blrjft 110t k10z0rskorps
211s L10 g01110011t0b012111g011 op 110t sp01 st;212111. Van
1