HomeOpwekking der mogendheden, ter heirvaart naar ParijsPagina 43

JPEG (Deze pagina), 510.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 23.63 MB

di
5
, E
c
23
ij
j Van ’t noorden, ja, van ’t reuzig noorden, §‘
A Niet haatli`k meer in dierenvacht
J 2 .
, Maar nu een held, vol jeugd, vol kracht,
2
g Als ’t voegt aan ’t kroost van WVolga’s boorden;
Opkomende als een beeld van licht, if
· ë L
Z Als een Orion in de nachten; Q
Van ’t noord alleen is heil te wachten:
’t Is de Engel, waar de draak voor zwicht. xs
. e.
A l
_
" Dan eerst zal de aarde zijn bevredxgd, L
· En ’t oorlogszwaard verteerd door roest,
l Als Seine’s boord ligt wild en woest,
Eu de oproerstad zal zijn ontledigd;
Als daar, waar zoo baldadig klonk i
De kreet, om de aard’ met bloed te verven, ti
Die kreet tot zuchten zal versterven
5 Op ’t erf, welks muur in puinen zonk.
# F
T l
i Als voor dien kreet, zoo woest gerezen,
Tot terging van den Hemel zelv’,
Niets oprijst naar zijn hoog gewelf,
Dan klaaggeschrei van Weeüw en weezen; i
Als welvaart, door brooddronkenheid
äï
ll
` {
_, al d ’ · - · -­ ~ ' ___,,,.?e#l~kx.., `ngj ,· A­~» ' V I