HomeOpwekking der mogendheden, ter heirvaart naar ParijsPagina 41

JPEG (Deze pagina), 531.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 23.63 MB

. Wa 4 . ~, r .·-·».» ""*""""“’*ï‘,.
E
ä

1
T
ä
21 §
ën
5,

I, Om OVG)3 I‘€g£ CH VVGIL GH 0I‘d.G IIGGH IG h0li€I1;
En ’t ongeteugeld paard zal, over struik en heg, ­»
VOOFSCl1PljVGH 3311 Zijll, HCGF (1611 l)GS!1 IG VOlg€I1 `VV€gï
3
'th Daar zou dan duurzaam zijn de hoofdgroeve aller kolken, i · li
Weglrnagende den grond van onder alle volken;
H Hen eindloos schuddende en opdondrende uit de rust, i i,
i` En zij zou niet door wil van dappren zijn gehluscht! G
v
’ . . . . ä
Neen, hier moet menigte van Rl(].d1`CI1, sterk 111 ’t wapen,
Zich wagen aan haar’ mond, en sluiten ’t pestig gapen. i
De zondestad zag reeds van verr’ dien heirtogt aan,
i
j En wilde een’ wal om ’t erf, doorweekt van bloeden, slaan:.
Q o Kon zij dit gevaarte aan ’t hoog gewolkt’ doen raken; §
De doorbraak voor zich zelve en de aarde onmooglijk maken,
1 .
ij I 9
i D311 Waar" (18 ILO IL 0I1l1uI3 C11 1)l1’1H€11 B1°”€Il’ muur C
j g 2 2 za 2 j E
‘ i
j Verstikte ’t stookgcspan in smook van eigen vuur;
V iï
ä Het jnichte in een verderf, zoo grootsch; ’t juichte alles mede,
Eu de aarde leefde op nieuws in vrijheid en in vrede, z
* ï
gl
Ja vluet uit die verwezen wallen·
J *0 J .;
_, Ontvlugt het misdrijf en de straf; ;
’t Verraderlijk gepleisterd graf;
U
Ei
*.
{


) ‘