HomeOpwekking der mogendheden, ter heirvaart naar ParijsPagina 40

JPEG (Deze pagina), 580.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 23.63 MB

;‘F'IT:.l:­ï4""‘·­­óè•·i·~··i¤•*·¢l.i " "”’ ‘v""**‘·""·‘""'“'*"*"`Y""""""‘-·-····­¤·" " "’ · v *""’v*­·­·«v~ ·­· ­~ ~ ­ --- 4
lj I
t 3 ,
l m i
1 -*.; ,
zo
«·
l m
En eischt, dat heel Euroop’, heel de aard’ zijn gril zal volgen,
lib
I-Ietzij dan lammerzatbt, of als de leeuw verbolgen?
j Wat is dat volk, nu wreed, gelijk een Kannibaal,
l‘ A
> è. . . . ·
En morgen ’s werelds schimp, om uit te jouvven praal? '­:_
li ‘ . . . ` i
je i Het is een Chaos, vol van kwaadstof, n1et te scbe1den;
Y . . ~·
VVaaru1t geen God van orde een wereld kon bereiden. _
l g
4
En dit verdwaasd geslacht , het lichten van ’t verstand v
, Nooit volgend, maar alleen de vonken van de11 brand,
á z
.r ¥
D; En blazende d1e voort in overdronken Woede
2 · ’ ’ .
g Zou, sarrend, dan ontgaan de tuohtigende roede! i
,, = Daar zou dan mogen zijn, en duurzaam, ongestoord, ~
la J 1
De smidse van ’t verderf, uitplondering en moord,
’:3’ l
Die zou eerst eigen Land tot aan de grens Verzengen, j
lf ‘
En ’t voortgestuwde vuur door heel de wereld brengen! g;
i Daar zou dan mogen zijn ’t ergst zaamgezworen kwaad,
Jezuit en Jacobijn!". V/`at God nu prijst, dan smaadt!
: E »
En mengen prikklend gif , en deele11 ’t rond aan allen,
In bekers, velerlei, naar keus en welgevallen!

De onvaste jeugd neemt wulpsch den grootsten kelk ter hand,
M
En zwelgt, 111 waan, volop de teugen van verstand;
j v Zij voelt reeds geest genoeg, ’t oog buiten ’t hoofd gezwollen,

€¥ 2