HomeOpwekking der mogendheden, ter heirvaart naar ParijsPagina 38

JPEG (Deze pagina), 578.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 23.63 MB

tw h V

V « _= ·
l ï _j »
M .
Om harentwil was de aard’ bij ’t ploegen wreed gescheurd;

l Toch velen, argeloos, op geen bedrog geslepen, N;
i Die naar de distelen ter kwader ure grepen. Da
L,
et . .. . ..
'ëi Het uiterlijk lokte aan; het l)ll111€I1SlL’ was venijn; .
al
Zoo ook moest de akkerbouw van helsche geesten zijn; {
Q Al was er , tegen wil, van ’t zaad iets goeds verworven, Ui;
j j Het tweespan had bij nacht het heimlijk dan bedorven. ZO]

t li En Waar men al van ouds de landsmet za Ver`aa d I
[ j g l g :
l ;
Of ’t nionsterdier gedood, dat volken had geplaagd, W,
’t Gedrogt niet duhblen hals, welks tweepaar oogen glimmen; Al;
In koppen, die elkaàr, zoo ’t schijnt, vol haat lbegrimmen; ;
Maar eens zijn, als het lijf en lcvensvoeding geldt, j
s, s
Nu met gewijd, en dan met ongewijd geweld; En
lf
Dit monster, ’t welk meer roofs verzwolg in ’t beurtlmgs gapen, Da;
$2
ft Dan ooit de looze Sphinx, tweeslachtig ook geschapen ]
i
(Ach! dat het zich van Wrok ook neêrstortte in een kolkl), l
Vond zelfs nog koestering bij ’t dwaas Parijsche volk. He
T ï Vle
t •
{ VVat is dan ’t volk, berucht door zijn versohrikkend razen; ` `
tg
* Q Door on ekenden eest afwisslend o el>lazen· I
hl g g P 7 lj
t 1 ;
· x __ _ tg
W F Dat F rankrijks Hoofdstad als verwilderden doorspookt; ‘*» _
' { êf
l ti
i l
nx (‘< Ai