HomeOpwekking der mogendheden, ter heirvaart naar ParijsPagina 36

JPEG (Deze pagina), 594.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 23.63 MB

/;
räw
lt
Viv ï
lei 16 ·
i W i
il ‘ .
, Het wolfsgehroed sloop in, met wisseling van vacht,
J Bij u , bij Luther, zelfs bij Abram’s nageslacht. j
j i l
{ Waar was ooit eedgespan, op ’t menschlijk heil gebeten, E
l Zoo hoog V6I`€BI‘d’ [GD. llI`00l'1 vol OPPBl`H1agiL gezeten?
Waar II]OglL het ZOO Häälf ].uSlZ bCPllI‘PG1`Cll Zijll, VOBIZ,
i En trotsch op schoeisel zijn , gekleurd met menschenbloed? E
Waar koll hêll GTQGIIS, OP ZOO prachtige T.O0IlCGl.€1l, E
,· Van rijkdom schittrend, zijn rampzaalge rollen spelen,
-4
j Dan i11l_Parijs‘? Zink’ Weg, Wat treurspelstijl ooit schreef,
. En wat ooit Melpomeen met gif en dolk bedreef. IV
`
l Het Vorstlijk bruiloftsbed, 0 smet, nooit uit te delgen! E
Moest daar , in ’t welig dons, het edelst bloed verzwelgen.
Werd breeder treurgordijn ooit opgehaald, dan dat ,
Waarachter GGIIS :N3.V3lII`C, ill vreugde GGHS l)ITlllgOII1S, trad? S
r‘ «
7 Daar deed Jezuitsch beleid den bruiloftsbeker schuimen Z
j;
i Van bloed, in plaats van wijn, en spatte ’t op de pluimen,
ij Nog zwevend hagelwit, bij veler lichten glans: ’
Zoo moest een Hoffeest zijn, het einde een doodendans. T
; Maar koos ’[ J€Zl1liLSCllB spel IOIC SCl10l1WPl3älIS HOf GH USOOIICH,
li En speelde en wierp het liefst met mijters en met kroonen,
j
l
l ;
...._,,mr.,i4ziz«-.zZQ»i­3i`=...`z r ‘ Y