HomeOpwekking der mogendheden, ter heirvaart naar ParijsPagina 33

JPEG (Deze pagina), 526.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 23.63 MB

___‘ ,__ jj _ ,L V ._, se, .... .(,?A ..A. ­w.·­`,j.;,mmw;a7@it-.w» ·. Q ~ a -« ee~«---~­~~·«~·="·=vs_
ä
ë
j l
g 13 ä
T l
I t
I
I Verlichting spreidt zich uit in bloedig roode stralen; _»
’t Volk raast: dit is de zon , waarmeê ’t haar voegt te pralen.
, j ` Beschaving slijpt den geest tot nooit geoefend kwaad,
En zonder dat het zijne afschuwlijkheid verraadt.
Dat kwade durft men zien; het heeft zijn grijns verloren; f
Het s ooksel eerst eschuwd kan nu welhaast bekoren.
P 2 g 2
De Godsdienst werpt van zich l1et zilvren zuiver kleed,
Eenvoudi voor haar leest wel assend toe ereed‘
, S 2 P g n
E
Zij kiest zich een gewaad, verbijstrend door zijn kleuren, {
En hangt het om, geplooid, al naar ’t de tijd zal keuren;
g t
ë . . i
En ’t volk, dat 1n het we1dsche alleen ’t verhevene eert, ­ g
. . E
{ Aanbidt de vederpraal, naar ’t zonnelicht gekeerd.
5 Maar ’t is dan ook die dienst, naar ’t heet, gewijd aan Gode;
5
j Doch dikwerf`, Hem ten schimp, gepleegd voor ’tbooze en snoode;
j Die dienst is ’t bovenal om hare eerwaardi heid g
, = g = a
I
i Die ’t boosdoen over zich ten heili dekkleed s reidt· i
, g I P 2 ä
j En Wie het lichten durft, en wat er schuilt, doorzoeken,
j ·.
{ Stort achterwaarts van schrik, en hoort zijn schennis vloeken. {
i
l Die dienst niet als in zwan bi` ’t onverlichte volk
, > g J 2
1

à
S