HomeOpwekking der mogendheden, ter heirvaart naar ParijsPagina 31

JPEG (Deze pagina), 538.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 23.63 MB

N,¤,,,,__:__‘_,*_ b)m»·w;,.-··g­···~;` ~· -~­·»_;v«­T­:·~·»;_ï>m«;­=Z··-w­­5­1r,·;­-;,,.·­··vr1e"‘-~-r-.,,.,,,gçay•»;a§tpi5:=vç.;;,­·.,­,,­­, , ­ :·,·­·­·~~·~·7.«-·­·»v«···­v¤•~¤=~< ¥ >ä`
· i
l
i
ï ll {
l
j Waarvoor heel ’t vvereldrond was op de knie gevallen;
{
Toen Home in zich het zwaard voor eigen’ strot besloot,
1- En al wat Romer Was, verhaast uit Home vlood;
? Haar heerschappij met smaad had van den hals gesmeten
W (De slavende aard’ mogt vrij haar ’s werelds Hoofdstad heeten);
T Toen al het edel bloed, van echt Romeinschen aard,
Zich tegen Pt0me’s muur ten strijde had geschaard:
Zoo moest het Fransche Volk, van eedle drift aan ’t gloeijen,
Zich wringen uit de klem der schandelijkste boeijen, {
1 Die een verdorven stad, baldadig, zonder regt , j
Den fieren Gaulen om de vrije halzen legt; •
Haar straffen, eer de roê van elders op moet dagen,
E En doen een beter stad den naam van Hoofdstad dragen;
` Of is ’t vergeten, hoe zijn meestbeminde Vorst
ii Dien wal, hem lief, ook eens met donders teistren dorst?
~ Parijs! 0 ja, ik heef. Wie telt uw vele zonden;
De soorten van al ’t kwaad; de vruchten van uw vonden?
Verftjnd was daar ’t vernuft, wanneer ’t in spanning dacht,
Wat plaag er nog kon zijn, die ’t niet had voortgebragt. j
J
Q