HomeOpwekking der mogendheden, ter heirvaart naar ParijsPagina 30

JPEG (Deze pagina), 559.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 23.63 MB

{,3 S ‘J__­­W`~`w_YW` ”p­Y'~_"”V"""““°"""/r"r'WW‘­al‘7­"z*­"•••»¤« ‘$·•¥ïW|'?*"··•‘·’•¤¤ "’=•¢·¥¤’~1·1";¤•'••,r`~D\»ïIx:ï.j*;;Zr.L,«Jll«¢..;.;­,:w¤vyy;,.»'»,.,,_,,`,.,.,,,,.­,,,,,,,,,,,,_+___ g);_,‘»·¤vr.
il = »
iw i g IO i
i i Wie sprak ooit wee GH Wraak, zelfs over de ergste stad,
V l · r
A Eu zonder dat zich ’t hart geschokt bij de uitspraak had?
l Waar is de Strafprofeet, die spijt en wrok zou toonen, ,
A i Vvmmeer berouw het kwaad, hoe erg, nog deed verschoonen?
j B
Wie zag koelbloedig ooit een stad, die plotsling zonk, `
4
En in wier heerlijkheid een halve wereld blonk, p
Met zoo veel tallen, elk van honderd duizend zielen? x
ii . .. . . ï
W; Wie kan de vlijt en schat der eeuwen zien vernielen,
lj; Die met met Scipio beweent het schuldig pum,
wi
liï Maar, woest als Attila, met de asch pronkt op zijn kruin?
Rampzalig medelij nogtans, en niet te roemen f
lg
Als deugd, maar medelij, misdadig zwak te noemen; ,
r ? g
Dat ooit den iftboom s aarde omdat hi` vruchten bood 2
E E g P J J J _
Verleidend door haar‘ glans, al was haar kern de dood; ‘
ri _,
ffïï Geen tijgernest, hoe fel bedreigend, uit zou roeijen,
we
f` Om ’t schoon, dat in de huid, eens fraai gevlekt, zal gloeijen,
ir. En koel geheel Euroop’ zou zien in vlam gezet, W
Wierd’ door dat offer zijn beminde stad gered.
i Ja, als ’t eens ging van ouds met die gevreesde Wallon,
is 2
lêi
ë { j
ig; i
ll:
Eli
H

@· =vn·--»:=g:¤.»­;·~, ,~`..._* en A , _ i _