HomeOpwekking der mogendheden, ter heirvaart naar ParijsPagina 29

JPEG (Deze pagina), 521.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 23.63 MB

­-,~~....,o,, ,_k,/'_».«.·,;:~·:.~·¢;·;:r:,,.;’ï.1‘¤r."‘~:1.~*;·¤¤·"?Z;·"ïï4;m=<;~ `»Y”rï:s·.:v;.=;;¤:g*9·,,5;•:iïn‘:*;zv·¤­;­z¤«;¤<;-­·- ­--­·‘;»,;•,·«v~···*‘ ’"**‘*"*·¥···‘*'*v•¤•'¤Rl!!P"'­"""'WY®v
;
F ä
9 ` l
En voor het goede en schoone in ijver opgerigt; J
1
Met outers voor gekende en voor verdichte Goden;
Waar tem eldienst een’ dienst o Pindus had verboden·
P g P a
fn Van waar een Wierookwolk rees naar het hoog gewelf`,
li . .
;_ Door Godsvrucht hier gevoed , daar door de Wijsheid zelv’, ­­
M
[ Dan evenmin als hi` die ’t eerst Siciel`e aanschouwde
E`. 7 J) J J
I
En in dat Paradi`s erust zi`n veld bebouwde
J g J J
i Vermoeden dorst, dat in d’ aanlokkelijksten schoot
Der aarde een zwanverscha la van verderf en dood: g
B b P g
· l
ll Zoo vreemd is ’t mi` te zien uw tem els hoo van tinnen·
_, J P n 5 2
J, Wat hunne spits beloofde, en wat er schuilt van binnen;
En dat, waar vvierookgeur uit gulden vaten klom ,
l
lj Nu rijst een sulferdamp, een blaauwe vuurkolom,
Q Die, berstende uit de hoogre en uit de lagre daken,
J
. K i
r . . . ’l
á Ons ’t oude welig dal van Siddim doet genaken,
. e ­ Waar alle gruwelen, met hun gevolg en wee,
l .. l
En ’t heerlikst Land te zaam smolt tot een Doode Zee.
t. J a _,
Maar toch , W1e stort g€€I1, traan , ook bij ’t regtvaardlg doemen
Van ’t geen de deernis zelv’ niet durft vergeeflijk noemen? g
l
r J J ___eel en ` ï er 2