HomeOpwekking der mogendheden, ter heirvaart naar ParijsPagina 28

JPEG (Deze pagina), 553.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 23.63 MB

V
ë
l G
l
8
,l ’; Was daar, dat in den grond van welige gemoeden
ij i ’t Gezaaide kwaad zich mogt met kracht van Wasdom voeden ;
j En ’t wijd mildgevend veld, eer ’t iemand gadesloeg
j Vi
{ ’; Verrassende onkruid, in gedaa¤t’ van bloemen, droeg.
i Ii
Zoo velerlei plantsoen, uit alle wereldstreken, ¤.
M - §*
Vergaarde nooit een hand, om ’t wildste perk te kweeken, ë_
fl i
:2 , '
Dan hier het oog een teelt der vreemdste driften zag, j
gz.; j
l En ’t krijtendst tegeneen verwisslen dag om dag.
v
jj Parijs stookte ook den broei der zielendwinglandije:
F F
T Dáár wortelde de boom der vvereldheerschappije;
iï 3
§ Dáár vierde ’t ongetoomd vernuft aan zijnen spot ` gj
ni E
Met al het Godlijke en gewijde dartel bot;
l l
Dáár wist spitsvoudigheid, in Doctorale Hoven I;
Getabberd, alle licht des geestes uit te dooven; i
¢, a Q
t ­ e
jijfjj En ’t was het strijdigste, ’t welk dan tot eenheid smolt, 9
E i·*"
ïjj;
Wanneer ’t de ziel des Volks en haar verbastring gold. . g .
lnili
e Montmartre! als ik uw hoogte, uw heuvels heb beklommen,
En ’t trotsche bouwwerk zie van al die heiligdommen,
n Aan uwe voeten, tot verkvvistens toe gesticht,
1 «.


M5
tij
vgl
tl;
xl { .
al
F'