HomeOpwekking der mogendheden, ter heirvaart naar ParijsPagina 25

JPEG (Deze pagina), 545.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.36 MB

PDF (Volledig document), 23.63 MB

_ _ U_,,,,,_x,,,,&_,,,,,,,,a,»ïsl;t,.t e~«=·«~· · V· ‘ t "
Y
r 5
1
i De kunsten hielden feest; maar, om haar tempeltrappen `
_ Te nadren, liep de Weg door ’t koor der Wetenschappen.
Noch beeldnis werd bekroond, noch Zang verwierf den palm,
T Naar wangestalt’ gevormd, gestemd naar Midas galm.
l Thalia zocht geen’ lach des onverstands te wekken,
uï En Melpomeen geen’ traan ’t verwijfd gemoed te onttrekken.
Bij schreijen, hij gejuich, door kracht der kunst ontstaan,
Behoefde geen gelaat zich schaamrood neêr te slaan. «

parijs was lgcrnloostres voor elk, wie op dorst treden,

Als kweekling van vernuft, en smaak en fijne zeden;
En als het. de uitspraak gold in ’t hooge kunstgevoel,
Bekleedde zij met glans der volken regterstoel.
Ja, zoo ook als de geur van de overrijke stranden,
Welriekend door de teelt der specerijvvaranden;
Zoo als van verr’ die geur den scheepling wgonbligs;
; Hem lokte naar de streek, waar welig de amber Wies:
¥· Zoo vloog de reuk van ’t geen ontsproot aan Seino’s boorden,
in Als met een’ tooverslag, naar alle wereldoorden; A
tijd De taal voerde op haar vlerk, hoe zwak, dien geur alom,
K
1 J
l`. `


?