HomeOpwekking der mogendheden, ter heirvaart naar ParijsPagina 23

JPEG (Deze pagina), 519.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 23.63 MB

·,` ­- .··, ~ K,­§‘Ma,“,‘,,,_,,`g,`­‘­v;,ç;(r­w;,3”, ·`3q;;tqv,¤p1(q¢,;»(§V·?|($,«;§:x «,•§~‘T,,'y¤ïï;)V1LT'·._;n«•~« «¤3.$r:·r qqyy; av ·“ fr` ^' ' "·" " "’ j"""Y , ·"‘
3
Wat kwaad , meer dan Parijs ooit broeide in hare muren!
0 Riep men ’t wereldrond te zaam in ’t volksgerigt,
En kwam de lange rol der gruwlen voor het licht,
Der gruwlen van die stad, naauw werd geduld het lezen,
Of met één donderstem der aard’ werd zij verwezen.
L 0 Stad, zoo liefelijk van naam, gelijk Parijs,
Alsof daarin versmolt die van het Paradijs!
0 Naam, om zoetheid en vvelluidendheid te loven! ,
Hoe veler steden naam gaat gij in klank te boven!
De vreemdling zoekt gevvis, van verr’ zelfs over zee,
'2
De stad, alzoo genaamd, als ’t oord van lust en vreê.
a
Daar, meent hij, zal toch staan, zoo ’t kan op aarde wezen,
J
’t Gebloemte van het goede en schoone, aloud geprezen 5
ä
Europa’s lusthof, naar hij ’t heeft van verr’ gehoord,
Brengt al ’t verloren schoon van elders mildlijk voort; P
Daar voert beschaving zaam de vvijdstverstrooide volken, vg
Als viel de wijsheid daar in regen uit de Wolken;
Als ware daar ’t gesloopte Athene Weêr herbouwd,

En Weêr de Gratiën in al haar’ zwier aauschouwd. ,_
2 W
J
,