HomeOpwekking der mogendheden, ter heirvaart naar ParijsPagina 21

JPEG (Deze pagina), 458.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 23.63 MB

L { =é2¤5.:;, N . {
moe t { ` M· a ‘- ...,4.
v ’?,r’“ <­,a,;z<” ¥ ‘ «
i
Ft a
E; i
Op, op, te wapen, op, gij vreemde en nageburem! 5
tï t
Naar Frankrijks Hoofdstad heen! Het geldt beruchte muren F

3 t
ä Het geldt de trotsche stad, door al het kwaad bewoond,
j. I
`#’ . . 3
ij Dat ooit verd1chte hel in schtldrxng heeft vertoond. 1
Op, Vorsten! op ten strijde! op, al gij heldenscharen! i

W ..
*“ Ik wxjs u ’t veld van eer, waar ge u moet zaamvergaren: A
E ’t Is voor den wal, tweewerf door uwen arm gespaard; j
12: _ 3
{.; Ja, zelfs door Gods geduld, ten jammer van heel de aard’. tï
ng V
jl Van verr’ moet zich uw kreet als stormgedruisch verheffen; E
Q; Verschriklijk voor het Woud, welks eiken hij zal treffen.
ïfi ·