HomeOpwekking der mogendheden, ter heirvaart naar ParijsPagina 15

JPEG (Deze pagina), 521.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 23.63 MB

te VF, , , ­-­`,­ ~~·· ­«­­·»:.·s.Y~ rw K-«¢«~-«·-«~~­~?· -~- »· - ··~» · *" " ""
vit
nog de tijd zijn, haar met bescheidenheid te
behandelen, haar , den vuilen poel van zoo vele
onreine uitbraakselen tegen eenen Koning, als
den onzen, te regt bemind door een volk, wiens
ongekunstelde wijze van liefdebetoon dat der
wufte Parijzenaren voor hunne telkens rondde-
lende Vorsten duizendwerf kan opwegen ?
Het is mij, dit punt , de ligtzinnigheid der
Parijzenaren namelijk , betreffende, onder
de voordragt des Gedichts , gebleken, dat de
In Geschiedenis , aangaande hunne gelükenis in dit
zwak, met de bewoners van het oude Tirijns,
niet zoo algemeen bekend was , alsik zulks
voorstelde; ik had het gevonden in het vijfde i
deel der reizen van den jongen Anacharsis,
4 en voeg het voor mijne minkundige Lezers V
‘ woordelijk hierbij :
» Zü hadden zich zulk eene gewoonte gemaakt,
van met alles te spotten , dat zü niet meer in '·
staat waren , de gewigtigste belangen ernstig
ll
?
K 3