HomeOpwekking der mogendheden, ter heirvaart naar ParijsPagina 13

JPEG (Deze pagina), 547.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 23.63 MB

v
rijk, met ons in vollen vrede, door zijne roo-­
` E verijen, Amstels Beurs zeven en een half millioen e
l gulden, eene niet onbelangrijke som in die
tijden, had gekost? Ik zweeg, doch plaatste j
l hunne aanmerkingen in eene noot , achter het I
vers gedrukt. Nu Wederom vragen Hoorders,
‘ met het oog, onder de voordragt van dit Ge-
dicht , naar Engeland gewend , waarom ik aan
’ den val van de stad Parüs, even in het voor··
l bijgaan , ook niet den ondergang der drie Ko- `
ningrijken van Engeland, Schotland en Ierland
e had kunnen knoopen , als hebbende Wij meer van
{ hen dan van Parijs geleden. - Ik moet alleen
‘ antwoorden , dat ik mn onbekwaam en onge- j
houden acht, de sprongen en wendingen van
hun Wonderlijk en onbestemd gezigt te volgen.- T
J I ntusschen, en om ernstig te spreken , de echte
Vaderlander , noch Fransch- noch Engelschge­­
zind, maar in beide de natuurlijke afgun-
stige vijanden züns volks aanschouwende, ,3
il
· l
l
l
l
r E