HomeOpwekking der mogendheden, ter heirvaart naar ParijsPagina 12

JPEG (Deze pagina), 554.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 23.63 MB

Lijn
iig.
IV

aandacht op een of ander punt bepalen wil,
altoos het oog naar eene tegenovergestelde plaats ` {
wenden , `en ook begeeren , dat men hunne mis- X
F selijke wijze van zien daarin volgen zal.
I
Spreekt men hen, bij voorbeeld, van Rusland, i
ëïii
zij hebben middelervvülhet oog naar Spanje of
aa:‘E§ i
Portugal gerigt , en zij eischen, dat de loop ‘
des gespreks geleidelijk met hen zal medegaan. ,
ij Zoo ging het mij in den jare 1815 , bij het vie-
ren van het tweede jubel onzer Amsterdamsche ‘
Beurs. Naar aanleiding des tijds en des onder-
‘; werps, had ik het niet weinig tegen de Engelschen p
geladen, en hunne roofzucht tegen ons sterk W
gekleurd. Vele müner Hoorders hadden intus-
§ schen (en toen niet geheel zonder reden), het
oog naar Frankrijk gekeerd; en de eerste
bezwarende vraag aan mij Was , Waarom ik die J
> vrijheidlievende, en alleen nog de vrüheid hand-
, havende, Engelsche natie zoo had gezvveept;
i F terwijl toch ook reeds, in den jare 1649, Frank-
ii?