HomeOpwekking der mogendheden, ter heirvaart naar ParijsPagina 11

JPEG (Deze pagina), 529.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 23.63 MB

,.._. u, , Y -r-r Y Y · · -~«¤¤~•m.«w­‘­·~···<` ·~­~- ` ·~ ·' ’’’’ ’ ""·""""‘"‘ï"
l «
{
E f
·
111
I nienwen en scherpen stempel, gedrukt, en in i
a
; België krachtdadig afgekondigd, dat Parüs nog, !
p ten aanzien van Noord­Nederland, hetzelfde
ä
§ Parijs was en bleef, als in de vroegere jaren g
i
I van dezen eeuwkring.
?
’ Dit nieuwe ongelijk, ons , ons leger en onzen
j 6
Koning aldaar aangedaan; het spoedig opkomen ‘
j van het geweld, ter hulpe en op den kreet der
lafheid , deed het oude vuur weder in mij ont- t
branden. Met vreugde vree ik de ele enheid i
, ¤ xs P 8 8 i
l aan om oa zeer vereerend verzoek het schier i
ii 2 2 l 2
5 reeds vergeten Gedicht weder van de zijde zijner
à sluimerende broeders op te roepen, en er in
Q, een onzer meest achtenswaardige Genootschap-
pen eene voordragt van te houden , te volgen
van de s oedivst mo¤eli'ke in het licht Ver-
P z> ¤ J
schüning.
; Er is eene soort van menschen , die, vooral in Y
a
hunne Staatkundige beschouwingen, veelal scheel 9
zien , dat is te zeggen, die, wanneer men hunne i
u
I
; gi