HomeAan de Tweede Kamer der Staten-Generael geven met verschuldigden eerbied te kennen, de ondergeteekenden, procureurs bij de ArronPagina 2

JPEG (Deze pagina), 571.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 3.36 MB

Indien het Kantongereclit Zevenbergen wordt opgeheven vermeenen wg dat, ter
gemoetkoming aan het algemeen belang niet Oudenbosch, - dat volgens de voorge-
stelde indeeling op het uiterst zuidwestelgke gedeelte van het kanton is gelegen, -
maar Rosenduul aanspraak op den zetel van het Kanton heeft en wel op de volgende
gronden:
1". om zgne bevolking, die 8280 zielen bedraagt, meer dan de helft grooter is dan
die van Oudenbosch en ruim een vierde uitmaakt van het geheele Kanton;
20. om zgne ligging, als zgnde zoo door spoorwegen als door goede steen- en
grindwegen met al de omliggende gemeenten, beter dan Oudenbosch verbonden,
aangezien:
u. de gemeente Rucphen en Sprundel, met 3811 zielen, waarvan reeds een groot
gedeelte tot de kerkelijke gemeente alhier behoort, in meer relatiën staat met Rosen-
dual dan met Oudenbosch en ook niet zoover van deze dan van de gemeente
Oudenbosch gelegen is.
b. de aanzienlijke gemeente Etten en Leur met 5528 en Hoeven 1net 2156 zielen,
zgn gelegen aan (lêll spoorweg Rosenduol-Bred<z, 611 de inwoners dier gemeenten
willen zg zich per spoor - hetwelk verreweg i11 de meeste gevallen plaats
heeft -- naar Oudenbosch begeven, genoodzaakt zgn eerst naar Rosendaul en
vervolgens van daar naar Oudenbosch te vertrekken.
i c. de gemeenten Gastel met 3578 en Dinteloord met 2500 zielen zich niet verder
van Rosendaal dan van Oudenbosch bevinden.
.·" ri