HomeGeeft met verschuldigden eerbied te kennen, de raad der gemeente HeusdenPagina 2

JPEG (Deze pagina), 370.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 2.47 MB

Aan de Tweede Kamer der Staten­Genemal.
Geeft met versehuldigden eerbied te kennen, de raad der gemeente Heusden:
` dat bij een adres aan uwe Kamer onder dagteekening van 20 Januarij
jl. ingediend, door den raad der gemeente Werkendam wordt betoogd, dat het in het
belang is der justitiabelen van het kanton Heusden, dat bij de wet tot vaststelling van
het regtsgebied en de zetels der Arrondissements­Regtbanken en Kantongereehten bin-
nen het ressort van het Geregtshof ’s-Bosch, de gemeente lVe¢·leencZnm worde aange-
wezen als de hoofdplaats van het kanton van dien naam in plaats van de gemeente