HomeDe parlementaire enquete in de constitutionele statenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 403.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 10.50 MB

:
r- g5 --
ren, maar een krachtige breidel zijn voor afgunst en aeh~
terklap en ongeoorloofd dienstbetoon. Misschien is ook iets
daaraan toe te schrijven, dat de ustiefzusterzx de jongste
‘ der zusteren is: want, tegenover het weifelend woord van
MAY, dat het regt van beslissing in zake van verkiezingen
waarschijnlijk (probably) reeds vóór EI,IZABETI·[,S tijd door
de Commons zou zijn uitgeoefend (bl. Sl), handhaven wij
het aangenomen gevoelen tot dat een anteeedent van vroe-
gere dagteekening zal zijn aangevoerd. Vg. IIALLAM Con··
stit. History, I, p. 373.
April 1861. J. Hnmnsmsmc Bzn
.,....;;;:7i " ` · »­­«..
l