HomeDe parlementaire enquete in de constitutionele statenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 707.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.55 MB

PDF (Volledig document), 10.50 MB

»-- 12
beroep op de termen der opdragt van het onderzoek. (»/1 will
observe that the direction to the Committee is to examine,
consider and report upon this patent . . . how can we examine
and invesligate without hearing evidence? And when one
noble Lord says that we have brought this ditliculty upon
ourselves bg getting this question referred to the Committee
for privileges, 1 would observe that if it had not been
referred to the committee of Privileges precisely the same
inquiry must havo taken place at the bar of the House. rz)
12 th Febr. 1856. Waarom is het vermoeden onwaar-
schijnlijk, dat zich op nieuw een soortgelijk onderzoek
aan de overweging van het Hoogerhuis kan voordoen?
Eene andere dwaling van den heer K. tretlen wij op
bl. S1- 2 aan. »De verkiesbaarheid der candidaten stond
niet aan hun oordeel: (nam. van het huis der Gemeenten.)
zz hier had het Huis slechts de wet toe te passen. lféns,
in 1769, beproefden de Commons op dat punt hunne krach-
ten, en verklaarden de verkiezing van zeteren J onn VVILKES
ongeldig, dewijl die kandidaat wegens een seditious libel
in dezelfde zitting uit het Parlement verdreven wasz enz.
De aanduiding van den befaamden volksman, als zekeren
J. Wrrikns, zal vreemd klinken, misschien wel een` glim-
lach afpersen aan de kenners van llocnivrrr en aan de
lezers van Jumus. Maar onjuist is de bewering, dat de
geruchtmakende verkiezing van ivrmcns als cmig voor-
beeld van een onderzoek naar de verkiesbaarheid van den
eandidaat door het Huis der Gemeenten moet worden be-
schouwd. Het anteeedent der expulsie van VVALi>oLe, in
Januarij 1712, staat in de Journals van het Huis aange-
teekend, en werd bij de vernietigde keuze van Wrniïns
van weerszijden ingeroepen. YVij kunnen hier volstaan met
vermelding van het feit, zoo als Coxn het opgeeft: (Memoirs
of the liife and Administration of Sir Roi;. NVALPOLE,
1, p. z/[n the mean time a new writ being issued for
Lynn, he was reehosen for that borough; but a petition
I
'
i