HomeDe parlementaire enquete in de constitutionele statenPagina 1

JPEG (Deze pagina), 499.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.21 MB

PDF (Volledig document), 10.50 MB

t .2
()v0r_qedr2¢H az'! THEMIS, ]liPylf8d'{!i2(/?l// Tfjr/~r·hr{/7.
*‘· ·-­- `
De ]’m·Zeme¢zmére Enquête in {Ze Cansliáuáianelc ,
Smáen, door Mr. E. H. Knnsrnx. UiIT(‘Cl1J[,l<E)[INK
Zoon. 1860.
I.
De titel van dit boek belooft meer dan de S. bedoelde,
meer althans dan de inhoud aan den lezer biedt. z/In {Ze
constitutionele staten:” maar behalve Engeland, aan welks
staatsregt een zeer uitvoerig en belangrijk Hoofdstuk I. is
gewijd, bevat het tweede Hoofdstuk in vier de parlemen-
taire Enquête volgens eenige eonstitutien van het vasteland,
t. w. die van Frankrijk, België, Duitsehland, Noorwegen, ter-
wijl het derde en laatste uitsluitend over Nederland handelt.
De S. zegt aan het slot der voorrede: z/Wat de republieken
betreft, men kan die met stilzwügen voorbijgaan, omdat
daar de vertegenwoordiging en de uitvoerende magt niet in
dezelfde evenredigheid tot elkander staan als in de Monar-
chie.” Het valt niet te ontkennen. dat li. v. de constitutie
. tg