HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 37

JPEG (Deze pagina), 677.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB


· l
l
Z.?
de bevoegde persoon is? Deze wisseling van argumenten
heeft tot resultaat, dat, terwijl één derde der Connniseio
de vergadering bepaald onbevoegd acht, de overige leden
g ‘ het gevoelen doen zegevieren het uitsluitend terrein van `
art. 138 te verlaten en pest te vatten op het terrein van
, art. 18 van liet reglement in verband niet art. I. en IH. der
Y additionneele artikelen. Deze verandering van positie is
slechts een gemaskerde vlugt. De Zaceecyde persoon volgt
E dan bcdecldcn persoon op de hielen, ook de eerste ziet nu
in, dat lm geen vasten grond vindt in art. 138, dat dit
i artikel ook hem uitsluit. Het is dan niet op grond van art.
138 dat de Vergadering zich zal doen heeren! Maar wat
` wordt er nu van de vroegere verklaring: « wg worden
volgens Koninklijk Besluit gelieerd ep grond van art. 138
der Grondwet? ¤>
Om gelieerd te worden moet men én de bedoelde én
de bevoegdeperseen, in art. 138 genoemd, zijn. Dat artikel
zeggen wü nu sluit ons uit en daarom verklaren wij ons . ..
incompetent`? Geenszins, wij vragen magtiging aan art.
l 18 van liet Reglement! Gesteld dat dit artikel ons bevoegd
verklaarde dan waren wij nog niet de bevoegde krachten.;
li art. 138 en dit is en blnft eene conditie sine qua nen. Doel:
8 art. 18 is niet minder uitsluitend dan art. 138. Dat art. 18
is niet meer het al omvattende artikel van voorheen. Dit
artikel en het geheele reglement wordt beheerselit doer
de gewüzigde Grondwet. 1Vel is waar blnit liet voerloopig
in stand ingevolge het III. der additionneele art. doch
wanneer de ingevoerde wüzigingen in stellige tegenspraak
zün met de veerseln·ii`ten van dat Reglement dan moet dit
zwichten voor deze wüzigingen. l"Vanneer dan art. 138
de gemeentewet onclerwerpi aan het oordeel der ni«=·uW<?
A
1
vz
l
x jl