HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 35

JPEG (Deze pagina), 676.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

i l z
‘l
l
i SES
I
j Wanneer de oude orde van zaken datgene doet `t welk
aan de nieuwe orde van zaken is opgedragen, dan bemoen
zij zich met eens anders mans zaken en dit kan nimmer
tot eenig goed en wettig resultaat leiden. WVanncer de onde
j orde van zaken daartoe nogthans besluiten kan ofschoon
j de Grondwetgever van het. denkbeeld uitging, dat de
je nieuwe het had moeten doen. . . dan erkent de oude orde
“ van zaken dat zg handelt in strüd met de denkbeelden.
R ­ d. i. met de voorschriften der Grondwet en dierhalve on-
, grondwettig. `Wü deelden deze zienswüzo niet en kunnen
j dit ook nu niet doen.
~ 30. <<In de gegevene omstandigheden zoude het ander-
" zins aan de Regering onmogelhk wezen te voldoen aan
· het voorschrift van art. V. § 2 der additionneele artikelen .
waarbh bepaald is, dat onder anderen, de Gemeentewet
l in de eerste zitting der Staten­Generaal, volgende op de i
afkondiging der veranderingen in de Grondwet aan
j de Afgevaardigden der Tweede Kamer zou voorgesteld
i worden. >>
i In de gegevene omstandigheden! . . . VVQ nemen ze niet
aan, hebben ons deze omstandigheden niet gegeven,
wij hebben er part noch deel aan. Maar de gevolgen! daar-
van berust de verantwoording niet op ons, dat zij ruste
j op hen die deze omstandigheden hebben gegeven; wij
l willen en mogen er part noch deel aan hebben.
Meenen zh, die dit argument vooruitzetten, meenen zij
in goede ernst dat het nu aan de Regering mogelhk zijn
zal te voldoen aan het voorschrift van art. V. § 2 der addi-
tionneele artikelen en dat zü daartoe hebben bügedragen?
Dat artikel vermeldt de Gemeentewet bedoeld in art.
dit Ontwerp moet aan het voorloopig onderzoek der P1‘o­
3 .