HomeDe Provinciale Staten, loten van het oude kiesstelsel en de GemeentewetPagina 23

JPEG (Deze pagina), 664.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 27.00 MB

l
1,
{
i 21
«< Zonder hem is de uitvoering van het belangrijkste ge- j
deelte der aangenomene whzigingen der Grondwet eene
onmogelükheid, -­- het geheele werk der herziening üdel
en zonder vrucht. »
« Met de afschaffing van het thans bestaande kiesstelsel,
moeten noodwendig alle loten, daaruit voortgesproten,
uit dien wortel leven en werking verkrngende, dadelijk
sterven. » '
<< Het redematige daarvan is vroeger reeds betoogd en
erkend. »
« Alleen uit besef van noodzakelükheid en onmisbaar-
heid is deze Regering er toe overgegaan, om van dat be-
ginsel af te wüken, en aan de thans bestaande vertegen-
woordiging het overleven van die afschaffing te gunnen,
doch alleen om in buitengewone en dringende behoeften
van staat te kunnen voorzien. »
« Die uitzondering mag geen regel worden, die verval-
lene vertegenwoordiging, zonder grondslag, kan geen vol
leven genieten. »
Zeer waar, zeer gegrond is het hier vooruitgezette
principe: zoodra het bestaande kiesstelsel, in gevolge de
afkondiging der vernieuwde Grondwet zal zijn afgeschaft,
moeten noodwendig alle loten, daaruit voortgesproten,
dadelük sterven. Intussehen buitengewone, onvoorziene
omstandigheden kunnen ontstaan, dan zal in dringende
behoeften van den staat moeten voorzien worden , daarom
konden de Staten-Generaal niet ontbonden worden. Het
besef van noodzakelijkheid en onmisbaarheid alleen heeft
de Regering bewogen van het aangenomen beginsel af te
wijken en uitstel van executie te verleenen. Het doodvon-
nis zal intussehen aan de vier wanden der zaal aangeplakï
i
il
I
a K

onrein, dx ,...,,,à_, W __ ,,o -,, A i nl ro