HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 443.53 KB

TIFF (Deze pagina), 3.68 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

4
kiezer, die belang stelt in de publieke
aangelegenheden, de uitgestrektheid
en ligging van zijn eigen district;
maar het is onmogelijk dat de kie-
zers, de massa der meest invloed-
F rijke ingezetenen, een juist overzicht
E hebben van Nederlands politieke ver-
E houdingen, zoo lang hun eene kaart
j ontbreekt, als welke wij de eer heb-
g ben hier te leveren.
F Kiezers van het noorden zullen in
‘ den regel door deze kaart voor het
, eerst een juist begrip bekomen van
, den omvang der verschillende dis-
< tricten in het zuiden, -· die van
het zuiden zullen, met behulp dezer
i zichtbare voorstelling, een zuiver idée
krijgen van de samenstelling der dis- l`
trieten in het noorden, -- terwijl
beiden door onze kaart zullen te we-
ten komen, hoe zonderling de dis-
tricten van het centrum zijn bijeen- `
gevoegd. i_
ä De kaart op zich zelf ware onzes "
j inziens toch nog onvoldoende om het i
verlangde overzicht in verband te ,
” brengen met de details; velen zouden ,
bij de kaart daarom gaarne als in een
legger vereenigd zien de voornaam-
ste artikelen der Grondwet en der
i Kieswet, ten einde met een’ oogop-
slag kennis te kunnen nemen van
i de rechten en plichten der kiezers.