HomeTekstboekje bij de politieke kaart van Nederland, 1875Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 464.62 KB

TIFF (Deze pagina), 3.69 MB

PDF (Volledig document), 16.77 MB

25
selte, Gieten, Rolde, Anlo, Zuidlaren.
Getal leden 2. Eerste heUt 1. Tweede
helft 1.
Leeuwarden.
Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menal-
dumadeel, Franeker, Franekeradeel, Har-
lingen, Barradeel, ’t Bildt, Baarderadeel,
Idaarderadeel.
Getal leden 2. Eerste hem 1. Tweede
7 hgèft 1_
Sneek.
Sneek, Wijmbritseradeel, IJlst, Sloten,
Gaasterland, Workum, Hindelopen, Sta-
voren, Hemelumer Oldephaert en Noord-
wolde, Haskerland, Rauwerderhem, Hen-
naarderadeel, Sohoterland, ]Engwirden,
Utingeradeel, Doniawerstal, Lemsterland,
Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Op-
sterland, Bolsward, Wonseradeel.
Getal leden 3· Eerste helft 2. Tweede
helft 1.
Dokkum.
Dokkum, Ferwerderadeel, Westdon-
j geradeel, Oostdongeradeel, Dantumadeel,
Kollumerland en Nieuwkruisland. Ame-
land, Sohiermonnikoog, Achtkarspelen,
'1`ietjerksteradeel, Smallingerland, Ma-
rum, Grootegast, Grijpskerk.
` Getal leden 2- Eerste helft 1 Tweede
heU`t 1,
Steenwljk.
Steenwijk, Steenwijkerwold, Oldemarkt,
Kuinre, Blankenham, Blokzijl, Stad­Vol-
lenhove, Ambt­Vollenhove, Giethoorn,
Wanneperveen, Zwartsluis, Staphorst,
.. Nijeveen, Havelte,Vledder, Diever, Gene-
muiden, Hasselt.
Getal te kiezen leden 1. Tweede aftr.
hem 1.
Zwolle.
Zwolle, Nieuwleuzen, Avereest, Dalf-
sen, Stad-Ommen, Ambt­Ommen, Zwol­·
" lerkerspel, Kampen, Graf horst, IJssel-