HomeVaderlandsliefde en sociaal-democratiePagina 4

JPEG (Deze pagina), 625.25 KB

TIFF (Deze pagina), 8.24 MB

PDF (Volledig document), 24.53 MB

j i
4
, 1
L` §
~ V u
i E
‘ l
l'
;_ voonvvoono. Q
lj I
De volgende bladzijden zijn een zoo goed als woordelijke vertaling van ,
drie artikelen van K. KAU*rsnY, die in de Leipziger Volkszeitung verschenen zijn
_ naar aanleiding van de beschouwingen, gehouden in de internationale sociaal-
democratie, tengevolge van eenige redevoeringen van Duitsche partügenooten in
den Bijksdag, bij de jongste begrootingsdebatten, waarvan eene blijk gaf van
tl gemis aan theoretische kennis van de principiëele houding der sociaabdemocraten
‘ tegenover het militairisme.
l Aangezien deze artikelen principiëel helder en scherp de internationale j
1 actie van het proletariaat niet alleen tegenover den oorlog, maar tegenover heel ‘
de burgerlijke politiek blootleggen, kunnen ook wij, al zijn wij een klein volk, er
veel uit leeren.
Het ontzaglijke verschil tusschen de wereldbeschouwing van de arbeiders- t K
klasse en die van alle burgerlijke partijen werdt hier zoo helder mogelijk geschetst.
De enkele noten - dit ter voorkoming van misverstand - zijn van den g
vertaler.
v. R '
J? l l
i ` A
l
tri?
2 .l
4
ä
lrá - ~­~Y,..» V.