HomeVaderlandsliefde en sociaal-democratiePagina 24

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.64 MB

PDF (Volledig document), 24.53 MB

H. A. WAKKER & Co.- UITGEVERS - ROTTERDAM.
[ . ­i_ ‘ï _
. " ·
Q
· ï~?cä,£4=1.s$r*=;:;=;eä·aï­ï*·;~*=.z=£=$··‘·s<s ;.·‘· , .. M . "; · ··ï¥~==w5·g.us;#*¢=;,€.=¥­»=».·
g·2.~ä"7·r %$$·Y‘s;J»ïl#:??%:?_­··u ·­ ·«‘;ç·a;;;­,;=. ;_,=’;gg, y. `·~· ·e;·<$.s..;·>;"_·;
;¤ =
T
F . I r
· ' 3*; % . ,. ~,1‘:4FPïï»e€ ;‘ä__;«.:;$,u­sis=., );·ä··?T·¥~?3*= Je. ' ­
.· E;;·¤·`;5 ` · ‘ ,?;:1ï¤.;:2¢1·¥i«;;*ï~»ev2.s·¥iï«‘5~2?~‘%"¤‘ä?$i¥·_ä=s^»; ‘ ä"=§ï’*£=T’
_ aw. ­ï?;$«_g.# .·_..`%«,,,« .. ..>.. «a~.­.z;e,;-,..».~ -.­·¤.s= . .. u..% «·­­.·.. .
. ,,,r_ wgx; =.,.·~ ,4»=~»~4b.., ;»=>·<^**·=· ":x·~sz··€':&­T·«¤•;· ..=«··á=·@"@‘e_‘;z‘¢ `Y‘ Yxèï <»‘· ­I`¤'#;ä:n‘~=
.
, . ”’·ï;I’=·ï.ï=:ïssï=*"ïëïlïïi ‘
; "$;ï»· ’ ­ §ê;%2E=5>ê:?#; . .
3 im n ..­~ .@·r .< ­‘i» ·'·;.«#£'e2:ï¥" " aaêjw · ,1
­· ‘ ­ "*.r x~’ · =#»zèn@:·» .e := ··»‘
" ‘ .. .:ï J V " · .
. ,. r"I‘£a. *¥; . -. T- ~« . M aa
ä ·` g' .` .ï ·-.:;$ï I
5 · ··f I
. geb ..­. - -..$.:‘¥«§··¤ · M . ‘·^;­ä,,. ·~;:z.ètz ~ Y ·¢>$;g­·­
" J ` ... ïï :*'· J` Ir .· ’t;‘·‘.~· ? ? "· .‘¥" f·~­*·=2
‘ ¤«ï,%è·ê»_., . &#­ =+"·” ` ·­ Yi. - v
gg- eem ­ .. rg;. · =ï:.;._. . · ~·:F;f ‘ ;?;-. = " . I ,
I Jïr . ‘ ·’ ‘=~ ‘
I . ·* ‘ **ï;1>¤`* ·
; ; ·~.§;=*·l«“¤?‘=‘)ï=m*;;aïä·.¥äï,‘ . r .= "èï@·éägi.¢=#$’ë:€;* ·ï€‘ï§~;¥ :
" -‘‘­
_ I g
1 -2 vïzï .. · ïs~ . ""­==v;¢J··ar-». ati rev; ""'J{.’»i·~!." 5`.» ·
¥
I Y M ·.£«*' ­ s- .~· ·».&r.­•.¥~‘*§’#.~s.. UN. 1 ·» .».··«~..~« .·.,w•.·» -=. ­
T :ft%§?¥Y"‘5*":·$T­§l'?äè;V$ Q3., 7‘{=§ä`$‘§ï[>§1<§‘{è_I·ïF­·K.;=,;:*§$1 « .
.

Fi:·2*>;§5ëi;=gç.rzaeaägzss5%..-.-;.‘;aï;.=zr..;:;_;=·ï,¢5 ‘.‘.. J; . 1; ‘
_- .<3·’, 4;;-; =:­_j.__·>«ï;»£. jv; _
· '$ '_?«’?ï '°. .rF"·">? ".·~­;J"{ F- ·­_ ‘:!."iZ~`:';‘~ï°"*=? ~’ ‘· '~;:.:" ï~ ·· ·‘T‘1«'f;­;’Y·l· :
TIIOMAS .\(>RF
a Ih M ‘° Ut '
. Met een esclnedkundr e rnlerdrn · door
J
c : : VERTAALD DOOR J. F. ANKERSMIT : : ‘
Omvang 275 bladzrgden. - - - Prns f 1,60; gebonden f 2,-.
.. .. ï
Als een der belan r1 kste werken van den laatsten t1 d verscheen
J
het 1n vele talen en werd algemeen gunshg beoordeeld. ­ï
4 Najaar 1907 verschqnt: .
g K. Kautsky, E I HIEK (vert. Dr. H. Gorter) I
BIJ BOEKVERKOOPERS VERKRIJGBAAR. ¤
II

I
2
I
x
J