HomeVaderlandsliefde en sociaal-democratiePagina 20

JPEG (Deze pagina), 1.14 MB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 24.53 MB

tt lj
UITGAVEN VAN H. A. WAKKER & Go., ROTTERDAM. T
r ·
I i
, OGIEJ 6 1 1O @6 ,
S ' 1 B'b1' th k l
Onder redactie van Mr. P. J. TROELSTRA en HENRI POLAK. l
J Bij inieekening op de geheele serie, werken, S
prijs ingen. T 7,20, in linnen band T l
, j t
, VERSCHENEN ZIJN: l
No. 1. Robert Blutchfortl. Droevig Engeland. Vertaald door HENRI PoLAI<. U
pj Met een naschrift van HERMAN HEIJERMANS JR. 3e druk. Omvang 163
blz. Prijs ingenaaid f 0,70, gebonden f 1,10. (*)
**’ No. 2. Henriette Roland Holst. 'Kapitaal en Arbeid in Nederland. (Een A
bijdrage tot de economische geschiedenis der 19e eeuw). Omvang 211
tri bladz. Prijs ingenaaid f 1,25, gebonden f 1,65. (*)
No. Joh. Visscher. De Ondergang van een Wereld. Omvang 160 bladz.
lj Prüs ingenaaid f 1,-, gebonden f 1,40. (*)
l No. 4. Karl Kdutsky. Thomas DI01'6 en zijn Utopie. Uit het Duitsch ver-
” taald door J. F. ANKERSMIT. Met portret van THoMAs MoRE. Omvang
275 bladz. Prüs ingenaaid f 1,60, gebonden f 2,-. (")
. No. 5. F. M. Wtbdut. Trusts en Kartellen. Omvang 235 bladzijden. Prijs
1 ingenaaid f 1,25, gebonden f 1,65. (")
ij No. 6. Jos. Looputt. Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging. Omvang
* 216 bladz. Prijs ingenaaid f 1,10, gebonden f 1,50. (*)
Q No. 7. W. H. Vliegen. Het Kapitalisme in Nederland. Omvang 198 bladz.
Prijs ingenaaid f 1,25, gebonden f 1,65. (*)
No. 8. K. Kotutskg. Ethiek. (Vert. Dr. H. Gorter.) Ter perse.
{ (*) Deze prijzen zijn buiten intcekening.
Het Socialistisch Liederboek. 18 Socialistische liederen voor zang
met pianobegeleiding. Bewerkt naar ,,Het Socialistisch Liederen- L
boekje" van STELLA POLAK en HENRI PoLAK. Formaat 33 X 25
cM. Prüs gecartonneerd t 1,40.
Dr. J. mn Leeuwen. Algemeene Geschiedenis I. Oude geschiedenis en ,
Middelgesohiedenis. Gebonden f 2,60.
j Sidney et Bedtrtce Webb. De Theorie en Praktijk van het Britsche Vak-
er vereenigingswezen. Uit het Engelsch vertaald en van belangrüke aan-
ëë, teekeningen voorzien door HENRI POLAK. In twee deelen royaal 80, .
ai 844 bladz. Prijs ingenaaid f 4,50, in twee banden gebonden f 6,-.
, Lily Braun. De Vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar
. economische kant. Vertaald door J. F. AN1<ERsMIr. 2e druk. Omvang
500 bladz. royaal 80. Prüs ingenaaid f 2,25, in linnen band 1*2,90; ook
§ in stukken van f 0,50 verkrijgbaar.
Henriëtte Roland Holst. Algemeene Werkstaking en Sociaal-democratie. Om-
vang 180 bladz. Prijs f 1,25, gebonden f 1,65.
‘ Henriëtte Roland Holst-Van der Schollk. Opwaartsche Wegen. Verzen. Prüs
j f 1,90, gebonden f 2,90.
Leo Deutsch. Zestien jaren in Siberië. Gedenkschriften uit de ballingschap
van den bekenden Russischen revolutionair. Vertaald door J. F. ANKER­
sivrrrr. Geïllustreerd met 8 documenteele fotografleën en een portret van
lï den schrijver. Omvang 411 bladz. Prüsingenaaid f1,50, gebonden fl,90.
Leo Deutsch. Viermaal ontvlucht, vertaald door HENRIETTE VAN DER MEY,
fl~~ (ter perse).
August de Wtnne. Door Arm Vlaanderen. Met 38 fraai uitgevoerde illu-
stratien en büschriften van Ero. ANsEELE en K. BEERBLOCK. Omvang 368 .
bladz. Prijs ingenaaid f 1,25, gebonden f 1,65.
Prof. Dr. Anton. Menger, Nieuwe Zedeleer. Vertaald door W. H. VLIEGEN.
i“‘ (Ter perse).
, .. . c _. e in
. ~ . ­ ”‘? r L. . e . "Q . I. .lrl e A ­ . il-,..Qf"'l'ii`”fZ"ï. .. J rr..e-.rr