HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 5

JPEG (Deze pagina), 486.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

M ‘· Q ,;..ïl;ï.ï,"·. ,`_i;Eï"I
· ,­’/ /§:?;’:””“W“"" E!
, D xx _
, ,!` ,l,"j~·~___ NW V ____,, . ­-’
www
¢á,.• _
I I
E
I
I
DOOR
I J. H. R O V E R S,
J Oud­Kapiicin­Conmzemdmzz mn het Korps Koninlslzjkv »S'<·I«c2psc7mit€2·s
mn (Jmningm.
(Schrijver van: Dc Transvalers cn hurmc Heldhaftigc Vrouwen).
> ,,C2u· lu lutto c’0st Iu vio".
,,No, no ; XYIIQH`IT)1`JCl`I11G1l1€{il1SJ[O mon 1l1(_>StQ(>O<I.
: Sho looks upon them XVIJEII2`lIIIl1`OzIJ[01lI11g` oyoï"
" S1mx;1cs1·1a.x1:E, King Jnlm.
I ,,For froodoms battle onco heguu,
BoquoutI1ed from I>Ioo<Ii11g siro to sou,
‘ ‘ Though baïllod olf, is «=z·«·2· wou!"
I 2de D R U K.
I
T UITGEGEVEN TEN VOORDEELE VAN HET FONDS TOT ONDERSTEUNING
A DER WEDUWEN EN WEZEN VAN GESNEUVELDE BURGERS
I IN DE ZUID­AFRIKAANSCIIE REPUBLIEKEN.
;Ms*ru1aD,xM. - .T. H. ms Bvssï. - l$¥(>O.