HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 28

JPEG (Deze pagina), 664.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

Nederlandsch Zu1d­Air1kaans0he Vereeniging. ,
Deze Vereeniging tot behartiging van de belangen onzer
stamverwanten in Zuid~Afrika, opgericht den 120*m Mei 1881, als
rechtspersoon erkend bn Koninklijk Besluit van den 9000 September
1881 No. 39, stelt zich ten doel om binnen de perken, door de
i internationale rechtsverhoudingen aangewezen, door alle wettige
l middelen al datgene te doen, wat strekken kan om:
10. de banden met onze stamgenooten in Zuid­Afrika nauwer
toe te halen en in overleg met lien aldaar hulpbronnen
voor Landbouw, Nijverheid, Handel en andere stoffelijke
belangen te openen en te ontwikkelen of de opening en
ontwikkeling daarvan te bevorderen;
20. de publieke opinie zoo ten onzent als in het buitenland
over de toestanden in Zuid-Afrika voor te lichten.
Elk streven om bij wijze van propaganda op de zedelijke oi
godsdienstige gesteldheid der bevolking dezerzrids invloed uit te
oefenen, bligft daarbij uitgesloten.
r Zn heeft ongeveer 2200 leden in Nederland, enkele in andere j
Europeesche landen en circa 350 in Zuid­Afrika, en is gevestigd ‘
te Amsterdam. l
BEST UUR. :
Eerelid: Prof. Dr. C. B. SPRUYT. I
{ Mr. H. P. G. QUACK, Voorzitter, te Amsterdam.
Mr. J. B. LOMAN, Permirzgmeeszfer, te Amsterdam.
PAUL DEN TEX, Secretaris, te Amsterdam.
E. S. LABOUGHERE, te Amsterdam.
Mr. E. J. EVERWIJN LANGE Ja., te Amsterdam. t
L .............. , te Amsterdam. l‘
Ds. M. A. PERK, te Amsterdam. , Z 1
j Mr. J. E. HENNY, te ’s-Gravenhage.
l Mr. J. P. MOLTZER, te ’s­Gravenhage.
I Mr. A. VAN NAAMEN VAN EEMNES, te ’s­Gravenhage.
, Dr. W. H. VAN DE SANDE BAKHUIJZEN, te Utrecht.
Prof. Mr. J. DE LOUTER, te Utrecht.
A. S. VAN REESEMA, te Rotterdam.
. Mr. G. VAN TIENHOVEN, te Haarlem. _
Jhr. Dr. L. DE GEER, te Velp.