HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 25

JPEG (Deze pagina), 496.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

De goedkeuring uwer Regeering is daarvoor echter noodig.
X, Door persoonlijke bezoeken in ons land en Amerika, moet
-en zal de zaak natuurlijk zoodanig door mg geregeld worden,
dat, mocht er ooit iets van de daarover gevoerde onder-
. handelingen, die nooit sc/irifáelük, maar alleen moizcleliizg zullen
j plaats hebben, uitlekken en ter ooie komen van het Briteehe
Gouvernement, men nimmer eenig bewijs tegen de läegeering
der Zuid-Afrikaansehe Republiek in handen krijgt, zoodat ik,
= als geheel uit eigen beweging handelende, de eenige zal zijn.
die deswege geeomproinitteerd raakt.
Nadere berichten opziclitens deze plannen afvvaelitende,
smeek ik Gods besten zegen over uw Tolk en uw Land af
, en verblijf met de leuze van den Afrikaner Bond: ,,Afrika
voor de Afrikanere!"
De trouwe en oprechte rrieml mii Zaeiclena
J. H. ROYERS.
Gnonmemv, Januari 1883.

fl