HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 1

JPEG (Deze pagina), 511.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

E ..
Prn s 40 Cents. ._ ,,~ ..
__, al E?
E ?___,,_ ...`
ç go! -. E E ,2 M1 ,
K, vïu `I ` JX ',
»`.......­.·•·­··"°'d·
.l '
1 EEN ZUID AEHIKAANSBHE ZEENIAC E
e E
il
DOOR
J. H. R O V E R S,
Oud·Kapilein­Commandant van het Korps Koninklä/co Schcrpsclmtters
van Groningen.
(Srhriivcr van: De Transvalers cn hunne Heldhaftige Vrouwen).
1 ,,Ca1· 121 lutte c’est la vie".
E ,,No, 110 ; when fortune means to men most good,
She looks upon tl1e1nwithathx·e21ten1ng eye!"
S11A1<12sP1¤.11z11, King John.
U ,,F01' freedoms battle once begun,
Bequeathed from bloeding sire to son,
Tl]()Ug`l1 baflled off, is over won !"
2de D R U K.
E ,, ,
E UITGEGEVEN TEN VOORDEELE VAN HET FONDS TOT ONDERSTEUNING
DER WEDUWEN EN WEZEN VAN GESNEUVELDE BURGERS
IN DE ZUlD­AFRlKAANSCl‘lE REPUBLIEKEN.
E
AMs·rE1zDAM. - J. H. DE BUssY. -­ 1900.