HomeTheorie en bewegingPagina 48

JPEG (Deze pagina), 640.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

Bij de_n Uitgever verschijnt:
I De Nieuwe Tijd "
SO:C18@1=D€VT]Ol{1`&1tïSCll A/I:;1x1¤<:Isch1"ïft,
ii onder redactie van
HENR. RQLAND HOLST, Dr. HERM. GORTER en
F. VAN DER GOES.
Prijs per kwartaal f 1.25. Proefnummers worden op aanvraag
g32ll'l`l€ t0Cg€ZOHd€H.
En is mede verkrijgbaar:
De Ecoiiomischc ’I`l1e0ri0{ëi1 van KARL MARK,
populair uiteengezet en toegelicht
-­-i door KARL KAUTSK’, ·-···­­­ j
vertaald uit het Duitsch door J. F. ANKERSMIT.
158 bladz. PRIJS: f 1.25.

De Voorwaarden tot het Socialisme en de
taak der Sociaaldemoldatie,
DOOR
­ ED. BERNSTEIN. - .
Uit het Duitsch vertaald door J. F. ANKERSMIT.
200 bladz. PRIJS: f 1.-

Bcnisteiu 011 het Sociaaltlcmokratiscli I’r0g1‘ai11,
door KARL KAUTSKV.
Uit het Duitsch vertaald door J. F. AIJKERSMIT.
‘ 181 bladz. PRIJS: f 1.25.
DARWINMARX, W
BERNSTEIN als bestrijder van eene untuui·­phil0s0phische leer, ‘
DOOR
` CORNELIE HUIIGBNS.
149 bladz. PRIJS: f 1.-.