HomeIs sociaal-democratie met christendom vereenigbaar ?Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 634.05 KB

TIFF (Deze pagina), 8.47 MB

PDF (Volledig document), 16.95 MB

Il ramv/r· _//«»r·r.
Oni zoo l1ïáll' 11lCl <l0 (l0ll` in huis to vallcn, bcgin ik
(lCZC1l briof n10t 1`CC(lS <la<l0lijk <l0z0 l>0i<l0 f0it0n vast t0
st0ll0n :
1. Gij zijt SO(‘lEl{ll­l)Clll()(‘1'iláll i11 ll2ll‘l· 0n ni01·0n, terwijl
gij t0v0ns -­ naar ll()JE bogriji, dat <l0 Bijliol (lälillïlilll
l100l1t »- 0011 Cl11·ist011 wilt zij11, (511
2. wilt, (l()Ol’ llll`Sl)l`äll(Cll <l0s Bijliols, <l0 So<·iaal-l)0-
( 11lOCl’ill·l() 1'CCl1JL'ïl2l1'(llgOll 011 aantoon0n, dat zij door
don Bijbol xvordt £2QOC(lg()l{Cl1]'(l.
Ilot 001‘st0 zal n z001· 1no0ilijk zijn, onidat nwo niconing,
dat <l0 SOCl£1äll­l)()lll()(Tl‘Zll·lG (l()()1`(lC1lBljl)()l\`Ol‘(ll,QQ()C(lg()l{Clll'(l
011 dat haar Sl`l'C”O1l in <l0n Bijliol stonn vindt, §2;0l1CCl o11-
jnist is ·z-- llOlg`()Cll ik ll bij <l0z011 wil aantooncn, door l10t
aanlialon van <lni<l0lijk0 011 ()1l(llll)l)ClZl1ll1lQQO Bijl>0lt0kst0n,
waaraan ik 00nig0 V()1‘l{l2ll‘l1lgCll 0n g0volgti‘0kki11g011 zal vast-
l knoopon.
l O111 (l2lï1'l·O() t0 §2QGl'&ll(()ll splits ik <l0z011 l>1‘i0f ill (ll'lO <l00l0n,
l llä1l(lOl(v‘ll(lG OVC1`: zz. [’r»1·.wm»1z, á. Zrzávw (Ell z-. -1//w·/«·/.
l Ik bogin dan 1n0t n to S(‘lll'lj`()]l ox‘01·:
»
l
j l’ li lt S () X E X.
l
l Als Sociaal-D0inocraat `C1'lü1lgt ()I)llCll'lll$C{ van l‘illl§.{C1l
011 stan<l0n 011 zoudt li0t l{()1llllgSCll{l) will011 {llIS(Tll2l`ll)ll.
Kunt nu ook als Clll'lSl·C11 (lZ`tê1l'l1lC(lCl11StO1l11ll(3lli3 Wat
i zcgt <l0 Bijbol (lä`t€1`’Ellll‘ llo0w0l <l0z0 ni0t 'O()l`S('lll'ljli‘[, dat
l 0lk land juist door 0011 Koning l1lO(3lZVO1’(l0l1 gO1'CgCUl‘(l, wordt
l
1
l
lf?